רשם הירושה

witness-signature-paper

מוסד הרשם לענייני הירושה

הרשם לענייני הירושה הוקם בשנת 1998, ואליו מוגשות כלל הבקשות לצווי ירושה (כאשר היורשים הם על פי דין),או לצווי קיום צוואה (כאשר הנפטר הותיר אחריו צוואה) וכן בקשות נוספות בהתאם לדין.

דרגתו של רשם הירושה מקבילה לזו של שופט בבית משפט השלום והוא עובד בכפיפות למשרד המשפטים. (לעניין זה נציין כי קיימת אפשרות נוספת לבצע את אותן הפרוצדורות גם בבית הדין הדתיים אשר להם סמכות מקבילה לרשם הירושות).

במקרים אשר מצויים תחת סמכותו של הרשם לענייני הירושה, יסתיים ההליך במתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה על ידו. אך קיימים גם מקרים אשר אינם חוסים תחת חסותו של הרשם ובהם הוא אינו מוסמך לדון או לתת צווים – כך למשל, בראש ובראשונה במקרים בהם מוגשת התנגדות לקיום הצוואה, אך גם במקרים בהם מדובר הנפטר הינו תושב חוץ או כאשר מתקיימות ספקות באשר לזהות יורשיו של הנפטר. בכל אחד מן המקרים שצוינו, תועבר הבקשה מידי הרשם אל בית המשפט לענייני משפחה שם יתנהל דיון בין היורשים לאפוטרופוס הכללי.

במקרים אשר מצויים תחת סמכותו של הרשם לענייני הירושה, יסתיים ההליך במתן צו ירושה ו/או צו קיום צוואה על ידו. אך קיימים גם מקרים אשר אינם חוסים תחת חסותו של הרשם ובהם הוא אינו מוסמך לדון או לתת צווים – כך למשל, בראש ובראשונה במקרים בהם מוגשת התנגדות לקיום הצוואה, אך גם במקרים בהם מדובר הנפטר הינו תושב חוץ או כאשר מתקיימות ספקות באשר לזהות יורשיו של הנפטר. בכל אחד מן המקרים שצוינו, תועבר הבקשה מידי הרשם אל בית המשפט לענייני משפחה שם יתנהל דיון בין היורשים לאפוטרופוס הכללי.

היות ודרגתו של הרשם לענייני ירושות מקבילה לזה של שופט שלום, כל החלטה של רשם הירושה ניתנת לערעור אשר יוגש לבית המשפט לענייני משפחה.

רשם ירושות הוא גם הגורם אצלו תופקדנה צוואות שנערכו בידי מי שעודם בין החיים. צוואה הינה מסמך משפטי אישי ורגיש שהמצווה ערך בימי חייו. המוריש -עורך הצוואה יכול לשמור על הצוואה בסודיות מוחלטת, אצלו ובכליו, אינו חייב למסור את צוואתו לאף אדם, אינו חייב להפקידה, כל זאת לפי רצונו ו/או על פי הייעוץ שיינתן לו על ידי עורך דין צוואות וירושות.

צוואה היא מסמך אישי שרבים אינם מעוניינים לחשוף את תוכנה ולעיתים אף את עצם קיומה בפני אחרים, וודאי סביבתם הקרובה. יחד עם זאת, נכון שניתן לערוך צוואה ולשמור אותה בביתכם אך חשוב לדעת כי קיים יתרון בהפקדת צוואה בידי הרשם לענייני ירושה והוא נעוץ בתוקף שהיא תקבל בשל כך. ראשית, ככל וצוואה מופקדת אצל רשם הירושה הוא מיידע את המופיעים בה בדבר קיומה, כך שלא ניתן להתכחש לעצם קיומה. שנית, כך, עם פטירתו של אדם, מי שיפנה לרשם הירושות לשם קבלת צו קיום צוואת הנפטר או לבקשת צו ירושה, יעודכן מיידית בדבר צוואה מופקדת, וככל שזו הצוואה האחרונה של הנפטר – היא תגבר על כל צוואה אחרת שתוצג.

אדם המפקיד צוואתו אצל רשם הירושות בעודו בחיים, רשאי לצרף באותו מעמד או לאחר מכן מסמכים נוספים, אשר עשויים לתמוך בקיום הצוואה שהופקדה ובנסיבות עריכתה. באופן זה, במידה ותוגש לאחר פטירתו התנגדות לצוואה, אותם מסמכים שהופקדו יוכלו לסייע בדחיית ההתנגדות ובקיום הצוואה על פי רצונו המקורי של המצווה.

על מנת להסיר חששות וחסמים אפשריים באשר להפקדת צוואה בידי רשם הצוואות, חשוב להדגיש כי כל צוואה המופקדת אצל הרשם הירושות היא בבחינת מידע סודי שלא יימסר בידי רשם הירושות למין דהוא – בני המשפחה של המצווה ו/או יורשיו הפוטנציאליים אינם זכאים לקבל מידע כלשהו, ובכלל זאת גם מידע בסיסי כמו האם הופקדה/לא הופקדה צוואה של אדם בעודו בחייו.

רק לאחר פטירתו של המצווה יהיו רשאים כל המעוניינים בכך לפנות לרשם הצוואות ולברר באשר לקיומה של צוואה מופקדת, וגם בשלב זה לא יימסר עדיין כל מידע באשר לתוכנה. ככל ואכן הופקדה צוואה, יוכל כל אדם להגיש בקשה בכתב לרשם לענייני ירושה ולבקש עיון בצוואה או במסמכים נוספים שהופקדו בידי הנפטר. גם כאן חשוב להדגיש כי לא מדובר בזכות אוטומטית וכי כל בקשה תיבחן באופן פרטני בידי הרשם בהתאם לטענות שיועלו בידי המבקש אשר יצטרך להוכיח כי יש לו זיקה כלפי המנוח או כי הוא עשוי להופיע כיורש פוטנציאלי כלפי המנוח. גם במקרה שבו תותר הבקשה לעיון בצוואתו של הנפטר, ועל מנת לפקח על ההליך, העיון ייעשה אך ורק במשרדי הרשם ותחת פיקוח צמוד של נציג לשכת רשם הירושות.

ככל והנפטר הותיר אחריו צוואה, ולשם מימושה, יצטרכו המופיעים בה להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם הירושות. בכל בקשה שמוגשת, ללא יוצאי דופן, יורה הרשם לענייני ירוששה על פרסום דבר הבקשה בעיתונות היומית, וזאת כדי ליידע את כלל הציבור כי הוגשה בקשה למתן צו ירושה. מטרת הפרסום היא לאפשר לגורמים נוספים, בהם קרובים ומכרים אשר עשויים להופיע בצוואת המנוח או רואים עצמם ככאלה שקופחו בצוואת המנוח להביע את התנגדותם למתן צו הירושה (קרובי משפחה רחוקים, חברים מן העבר, נושים ועוד אשר יטענו לזכויות בירושה).

בסמכותו של רשם הירושות לאשר מימוש של העיזבון, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לצוואה. במקרה כזה הרשם יעניק צו קיום צוואה והיורשים יוכלו לממש את הירושה ולחלק את הרכוש ע"פ הנקבע בצוואת המנוח.

במקרים בהם הוגשה התנגדות לצוואה, אין בסמכותו של הרשם לדון בהתנגדות והדיון יתגלגל לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה. במידה וההתנגדות נדחתה ע"י בית המשפט – הצוואה תשוב לרשם הירושה שיוכל להורות על מתן צו קיום צוואה. במידה ובית המשפט מצא לנכון לקבל את ההתנגדות כולה או באופן חלקי, הוא הסמכות שגם תפרט את ההוראות בדבר אופן מימוש הצוואה.

מתוך האמור, ניתן ללמוד על היתרונות הרבים אשר טמונים בהפקדת צוואה בידי הרשם לענייני הירושה .

ככל ונותרתם עם ספקות ושאלות אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו – חסון פרץ עורכי דין בטלפון 077-5071077.

להרחבה בנושא ניתן גם לקרוא מאמרים נוספים בתחום צוואות וירושות באתרנו.

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים

מאמרים נוספים
הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

חלוקת עיזבון בין יורשים לא תעשה טרם שימוש בכלל מפתח אותו עלינו לזכור: לא מחלקים לפני שבודקים! חוק הירושה קובע, כי הוראות החלוקה

קרא עוד >>
צו ירושה

צו ירושה

צו ירושה הוא צו משפטי שניתן לאחר פטירתו של אדם, אשר מטרתו להצהיר אודות יורשיו של אדם במקרה בו אדם נפטר ולא הותיר

קרא עוד >>
המלצות

לייעוץ ראשוני מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם