הסתלקות מירושה וצוואה

witness-signature-paper

מיהו עורך דין הסתלקות מירושה או צוואה?

עורך דין הסתלקות מירושה או צוואה נקרא גם עורך דין צוואות ומתמחה בתחום הירושות והעיזבונות, תת תחום בתוך תחום דיני המשפחה.
אמנם בדרך כלל, יורשים של עיזבונות לא מוותרים על חלקם בעיזבון אלא להיפך, הם מוכנים להילחם עד טיפת דמם האחרונה על מנת לזכות בחלקם בעיזבון, גם במחיר הכבד של נתק מיתר המשפחה, עומס וקושי מנטלי קיצוני, ולמרות שנלוות לכך עלויות כספיות לא מבוטלות.

למרות זאת, לעיתים מסיבות שונות ומגוונות יורשים בוחרים לוותר על חלקם בעיזבון ומעניקים אותו לאחר במשפחה, לפעמים סיבות אלה נובעות מאלטרואיזם ורצון להעניק ליתר המשפחה, לעיתים ההסתלקות מתחייבת מכוח אופי הצוואה, לדוגמה במקרים בהם צד לצוואה הדדית מעוניין לבטל את צוואתו ההדדית לאחר מות הצד השני לצוואה ההדדית, ולעיתים ההסתלקות נובעת ממניעים פחות ענייניים או חוקיים, כגון רצון להעלים נכסים, להתחמק מנושים, מתשלום מיסים וכיו"ב.

במאמר קצר זה נסביר על קצה המזלג מהי הסתלקות מירושה או צוואה, באיזה מקרים ניתן להסתלק מירושה או צוואה, מתי קיימת מניעה להסתלק, ומהי החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין הסתלקות מירושה וצוואה טרם ההסתלקות.

מהי הסתלקות מירושה או צוואה?

הסתלקות מצוואה "רגילה" או מירושה על פי דין

במקרים בהם מדובר בירושה על פי דין או בצוואה רגילה ולא בצוואה הדדית, לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון החוק מתיר ליורש להסתלק מחלקו בעיזבון לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
אם כן, על מנת שיוכל אדם להסתלק מצוואה רגילה או ירושה שירש על פי דין, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים:

הראשון, ההסתלקות נעשית לאחר מות המוריש. כל עוד לא נפטר המוריש, המסתלק לא ירש את חלקו, ולכן לא ניתן להסתלק ממה שעוד לא הוענק, בנוסף, סעיף 8(א) לחוק הירושה קובע כי "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים".

השני, טרם חולק העיזבון. ברגע שחולקו נכסי העיזבון, כלומר חולקו כספים בין היורשים, הועברו זכויות בדירת המגורים של הנפטר, הועברו זכויות אחרות מהעיזבון ליורשים וכדו', הרי שלא ניתן יותר להסתלק מהעיזבון. במקרים כאלה, ככל ואותו יורש מעוניין להעביר נכס שירש לאחר חלוקת העיזבון ליורש אחר, הדבר ייעשה כעסקה לכל דבר ועניין, ויחולו עליה חובות הדיווח והמיסים שחלים על עסקאות מסוג זה

הסתלקות מצוואה הדדית או ביטול צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה אשר נערכת בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה. על פי החוק בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.
במקרים בהם מדובר בצוואה הדדית, היות ובין היתר מדובר בצוואה הבנויה על הסתמכות של שני הצדדים האחד על רעהו, ההסדרים החלים על הסתלקות הם שונים מההסדרים שחלים על הסתלקות מירושה על פי דין או צוואה רגילה.

כשקיימת צוואה הדדית, החוק מטיל הגבלות נוספות על יכולתו של היורש להסתלק, ובמצב בו רוצה אדם לבטל את צוואתו ההדדית או להסתלק מחלקו בעיזבון אשר קיבל כתוצאה מהצוואה ההדדית, החוק קובע תנאים שונים אשר חלים במצבים שונים.
ביטול צו קיום צוואה או בשמה השני ביטול צוואה הדדית בחיי הצד השני מחייבת את הצד אשר מעוניין לבטל את צוואתו למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני.

מסירת הודעת ביטול זו, מבטלת את הצוואות ההדדיות של שני המצווים.
במקרים בהם רוצה צד לצוואה הדדית לבטל את הצוואה הדדית לאחר מותו של אחד מבני הזוג, החוק מבחין בין מצב בו חולק העיזבון לבין מצב בו טרם חולק העיזבון.

אם טרם חולק העיזבון, על בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ההדדית להסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של הצד השני לצוואה ההדדית, מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית.

ההבדל ביכולתו של יורש להסתלק במצב של צוואה "רגילה" או צו ירושה על פי דין לטובת מישהו ספציפי במשפחה, לבין אי יכולתו לעשות כך כשמדובר בצוואה הדדית, נובע מכך שכאמור בצוואה הדדית ישנו רכיב הסתמכות בין הצדדים לצוואה ההדדית. לכן, הסתלקותו של אחד הצדדים לצוואה הדדית לטובת אחר אסורה בין היתר בשל האפשרות שהסתלקות זו תיעשה בניגוד להסתמכותו ותוך חתירת תחת רצונותיו של המוריש האחר.

אם חולק העיזבון, על בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו להשיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, בפועל או בשווי.

חשוב לציין כי החוק מאפשר להתנות או לשנות את ההסדרים הקבועים בחוק ביחס ליכולתו של אדם להסתלק מצוואתו ההדדית, אך בכל אופן החוק לא מאפשר לכלול בצוואה הדדית הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג. לכן, חשוב שתפנו לייעוץ אצל עורך דין הסתלקות מירושה או צוואה על מנת שזה יבחן האם ישנה תחולה להסדרים המפורטים בחוק הירושה על הצוואה בעניינכם.

בין אם מדובר בהסתלקות מצוואה רגילה או מירושה על פי דין ובין אם מדובר בביטול או הסתלקות מצוואה הדדית לא ניתן להסתלק לטובת אדם אחר שלא מן האנשים המפורטים לעיל.

הסתלקות מירושה / צוואה

מצבים בהם ישנה מניעה להסתלקות מירושה או צוואה

מעבר להגבלות על ההסתלקות המפורטות לעיל, ישנן סיטואציות נוספות בהן לא עומדת ליורש הזכות להסתלק או קיימת מניעה לכך.

בין המקרים לגביהם יש מניעת הסתלקות ניתן למצוא מצבים בהם המסתלק הוא קטין, או פסול דין, שאז נדרש אישור של בית המשפט לענייני משפחה להסתלקות.

בנוסף, במצבים בהם היורש אשר מבקש להסתלק מצוי במצב של חדלות פירעון, או בהליכי פשיטת רגל, ישנה בעיה שיסתלק נוכח העובדה כי הסתלקות זו יכולה להיחשב כהעלמת נכסים, העדפת נושים וכו'.
ככל ואדם הסתלק במצב של חדלות פירעון, בהתקיים תנאים מסוימים הסתלקות זו תבוטל על ידי בית משפט, וחלקו של אותו יורש אשר ביקש להסתלק יועבר לנושיו לצורך פירעון חובותיו.

החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין הסתלקות מירושה או צוואה טרם מחליטים על הסתלקות

על מנת שהסתלקות לא תבוטל, תהפוך לא חוקית, או חסרת תוקף, חשוב שתבינו לפני ההסתלקות אם ההסתלקות היא אפשרית, ואם כן באלו תנאים.

במקרים מסוימים היינו עדים להסתלקויות מצוואות הדדיות אשר נעשו בהתאם למנגנונים החלים על ירושה על פי דין וצוואות "רגילות", דבר שהביא לדחייתן על ידי רשם הירושה. מעבר לכך שמדובר בטעות אשר גוררת עלויות של זמן וכסף, נחשפנו אף למצב בו לאחר ביצוע ההסתלקות השגויה נפטר המסתלק, מה שהפך את הסיטואציה למורכבת עוד יותר, הצריך את הצדדים לנקוט הליכים משפטיים מיותרים ויקרים,
וכן פער תהום וקרע בין בני המשפחה.

לעיתים לאחר ההסתלקות התברר כי המסתלק כלל לא היה רשאי להסתלק נוכח הימצאותו בהליכי פשיטת רגל וכדו', מה שאילץ את הצדדים להעביר את חלקו של אותו מסתלק לידיהם של נושיו.

לכן, על מנת להימנע מטעויות חשוב לקבל ייעוץ על ידי עורך דין ירושה, אשר בקיא בחוק ובפסיקה הנוגעת לשאלות הקשורות בהסתלקויות מירושות. ייעוץ זה יכווין אתכם, ובמקרים רבים אף יחסוך מכם ניהול הליכים משפטיים מיותרים ויקרים, כמו גם ימזער את הקרע אשר עלול להיווצר בין בני המשפחה כתוצאה מניהול הליכים משפטיים בנושאים רגישים אלה.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל העניינים הקשורים לירושות ולצוואות, לרבות בעניינים הקשורים בהסתלקויות מעיזבונות. פנו אלינו ואנו נשמח לעמוד לרשותכם ולייצג אתכם תוך שימוש בחשיבה פורצת דרך וביכולות אשר רכשנו עם השנים.

הכותב הוא שותף מנהל במשרד חסון פרץ עורכי דין, העומד בראש מחלקת הליטיגציה אזרחית מסחרית במשרד ובעל ניסיון בייצוג בעלי דין בתביעות מגוונות בענייני ירושות ועיזבונות.

אין במידע שנימסר במדריך/כתבה/מאמר המפורסם באמצעות חסון פרץ – עורכי דין, אשר ניתן כשירות וולונטרי לציבור, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד בעל מומחיות, ניסיון ו/או ידע בתחום המשפטי הרלוונטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. כל פעולה שתעשה על פי המידע הנאמר ו/או המוצג הינה על אחריות הגולש/המשתמש באתר בלבד ולא יהא באלו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הגולש/המשתמש וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם בין במישרין ובין בעקיפין וחסון פרץ עורכי דין ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המוצג ו/או הנאמר באתר.

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים

מאמרים נוספים
התנגדות לצוואות

התנגדות לצוואות

התנגדות לצוואות בין אם הדדית או בין אם לא – הוא הליך משפטי אשר מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה. צוואה הדדית היא צוואה

קרא עוד >>
עריכת צוואה

עריכת צוואה

מדוע לצוואה וייפוי כוח מתמשך אין גיל כמעט כל אחד מאיתנו עבר או יעבור בחייו מסלול דומה – שחרור מהצבא, טיול גדול, לימודים

קרא עוד >>
המלצות

לייעוץ ראשוני מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם